Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Nesseby
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,4 %
269 røyster
20,9 %
124 røyster
9,0 %
53 røyster
8,8 %
52 røyster
8,3 %
49 røyster
7,6 %
45 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Samefolkets Parti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Nesseby kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Som same­kom­mune må Nesseby kjempe imot sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen må si nei til utbyg­ging av industri og vind­kraft i alle områder rein­drifta selv anser som beiter.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Nesseby må være åpen for mer oppdrett i fjorden, selv om det er en viss ulempe for fiskerne.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Nettet av snø­sku­ter­løy­per i Nesseby er fortsatt man­gel­fullt. Det må revi­de­res og utvides.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nesseby bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Som same­kom­mune må Nesseby kjempe imot sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må si nei til utbyg­ging av industri og vind­kraft i alle områder rein­drifta selv anser som beiter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nesseby må være åpen for mer oppdrett i fjorden, selv om det er en viss ulempe for fiskerne.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nesseby har forsømt seg på miljø­sida og må gjøre mer for å bli en miljø­kom­mune.

Visste du at ...

Det er  766 røysteføre i Nesseby.
78 %har røysta
Av alle 598 røyster i Nesseby var 293 røyster, altså
49 %førehandsrøyster
Av alle 598 røyster i Nesseby var
6blanke røyster
I Nesseby stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Nesseby
Fylkestingsval