Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Lavangen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,7 %
253 røyster
33,9 %
196 røyster
22,5 %
130 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Lavangen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det kan i neste periode bli aktuelt for Lavangen å vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Lavangen, bør det kreves lukkede anlegg.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Lavangen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Visste du at ...

Det er  823 røysteføre i Lavangen.
72 %har røysta
Av alle 594 røyster i Lavangen var 146 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 594 røyster i Lavangen var
15blanke røyster
I Lavangen stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Lavangen
Fylkestingsval