Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Gratangen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

46,2 %
262 røyster
23,3 %
132 røyster
19,2 %
109 røyster
11,3 %
64 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Gratangen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det kan bli aktuelt for Gra­tan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er OK med nye anlegg i Gra­tan­gen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gra­tan­gen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ny brann­sta­sjon bør vurderes lagt til Gra­tangs­botn hvis det er bil­li­gere enn på Årstein.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gra­tan­gen kommune bør fort­sette med å drive tre barne­ha­ger.

Visste du at ...

Det er  893 røysteføre i Gratangen.
65 %har røysta
Av alle 578 røyster i Gratangen var 174 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 578 røyster i Gratangen var
11blanke røyster
I Gratangen stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Gratangen
Fylkestingsval