Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Loppa
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,4 %
195 røyster
29,2 %
156 røyster
21,1 %
113 røyster
13,3 %
71 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Loppa kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det var feil å si ja til oppdrett i Frakk­fjor­den. Kommunen må stille stren­gere miljø­krav heretter.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det må være et klart mål å fjerne eien­doms­skat­ten helt i neste periode.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Loppa kommune bør ta sikte på å slå seg sammen med Alta.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Loppa må garan­tere fortsatt skoler og barne­ha­ger i alle bygder hvor de finnes i dag.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Loppa kommune må vurdere å la private utføre mer av det som i dag er kom­mu­nale tje­nes­ter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Barne­ha­ger og SFO må fortsatt være gratis i Loppa.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må være et klart mål å fjerne eien­doms­skat­ten helt i neste periode.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Loppa kommune bør ta sikte på å slå seg sammen med Alta.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Loppa kommune må vurdere å la private utføre mer av det som i dag er kom­mu­nale tje­nes­ter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Loppa må sørge for tilbud om fib­er­kab­ler til alle fast­bo­ende.

Visste du at ...

Det er  771 røysteføre i Loppa.
71 %har røysta
Av alle 542 røyster i Loppa var 249 røyster, altså
46 %førehandsrøyster
Av alle 542 røyster i Loppa var
7blanke røyster
I Loppa stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Loppa
Fylkestingsval