Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Salangen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

46,6 %
531 røyster
25,9 %
295 røyster
16,4 %
187 røyster
7,9 %
90 røyster
3,2 %
36 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Salangen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Salangen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bli enklere å få fel­lings­til­la­telse på bjørn, jerv, gaupe og ørn.

Visste du at ...

Det er  1 739 røysteføre i Salangen.
67 %har røysta
Av alle 1 159 røyster i Salangen var 370 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 1 159 røyster i Salangen var
20blanke røyster
I Salangen stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Salangen
Fylkestingsval