Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Dyrøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,6 %
264 røyster
35,1 %
234 røyster
9,9 %
66 røyster
8,0 %
53 røyster
7,4 %
49 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Dyrøy kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er ok med nye anlegg i Dyrøy.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Dyrøy kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skole­ele­vene bør få sunn mat, og en varm lunsj som erstat­ter den tra­di­sjo­nelle mat­pak­ken.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ok å kreve inn eien­doms­skatt hvis det må til for å gi gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det er viktig å til­rette­legge for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det kan i neste periode bli aktuelt for Dyrøy å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Dyrøy kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ok å kreve inn eien­doms­skatt hvis det må til for å gi gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er viktig å til­rette­legge for fri­tids­kjø­ring med snø­sku­ter.

Visste du at ...

Det er  938 røysteføre i Dyrøy.
72 %har røysta
Av alle 675 røyster i Dyrøy var 201 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 675 røyster i Dyrøy var
9blanke røyster
I Dyrøy stilte
5lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Dyrøy
Fylkestingsval