Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Tromsø
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

18,9 %
7110 røyster
16,0 %
6039 røyster
15,5 %
5842 røyster
11,0 %
4123 røyster
8,7 %
3272 røyster
8,6 %
3232 røyster
7,4 %
2776 røyster
5,2 %
1943 røyster
3,1 %
1185 røyster
2,1 %
787 røyster
2,1 %
783 røyster
0,7 %
255 røyster
0,5 %
175 røyster
0,3 %
127 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 43 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held dei på fleirtalet?

Får dei til saman over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val17 av 43 plassar
Førre val23 av 43 plassar
Samarbeid mellom:
  • AP
  • SV
  • R

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må partia samarbeide for å få fleirtal. I dag samarbeider AP, SV og R.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Tromsø kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Tromsø må bestå for å opp­rett­holde tje­neste­til­bu­det til inn­byg­gerne.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det er riktig med bom­pen­ger i Tromsø for å få gjen­nom­ført tra­fikk­til­tak i byvekst­av­ta­len.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Inn­byg­gerne i Tromsø bør fortsatt ha fritt bru­ker­valg for pleie- og omsorgs­tje­nes­ter.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Tromsø kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skole­ele­vene i Tromsø bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Tromsø må bestå for å opp­rett­holde tje­neste­til­bu­det til inn­byg­gerne.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Inn­byg­gerne i Tromsø bør fortsatt ha fritt bru­ker­valg for pleie- og omsorgs­tje­nes­ter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tromsø kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skole­ele­vene i Tromsø bør få tilbud om sunn mat og en varm lunsj iste­den­for matpakke.

Visste du at ...

Det er  59 975 røysteføre i Tromsø.
64 %har røysta
Av alle 38 070 røyster i Tromsø var 12 672 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 38 070 røyster i Tromsø var
421blanke røyster
I Tromsø stilte
14lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Tromsø
Fylkestingsval