Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Berlevåg
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

48,1 %
260 røyster
22,2 %
120 røyster
18,9 %
102 røyster
10,9 %
59 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 13 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val6 av 13 plassar
Førre val10 av 13 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Berlevåg kommune. Sosialistisk Venstreparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Berlevåg må jobbe for sam­men­slå­ing med Båts­fjord kommune.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ikke riktig å prio­ri­tere ny molo i Kongs­fjord den neste perioden.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør selge en god del av sine eien­dom­mer for å frigjøre kapital.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ikke riktig at den kom­mu­nalt eide havna skal opp lån for å bygge nærings­lo­ka­ler.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Berlevåg må jobbe for sam­men­slå­ing med Båts­fjord kommune.

Sosialistisk Venstreparti er heilt ueinig i at:

Det er ikke riktig å prio­ri­tere ny molo i Kongs­fjord den neste perioden.

Visste du at ...

Det er  795 røysteføre i Berlevåg.
70 %har røysta
Av alle 548 røyster i Berlevåg var 193 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 548 røyster i Berlevåg var
7blanke røyster
I Berlevåg stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Berlevåg
Fylkestingsval