Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Porsanger
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,1 %
551 røyster
24,1 %
509 røyster
16,9 %
357 røyster
16,8 %
354 røyster
8,9 %
187 røyster
3,8 %
80 røyster
1,8 %
38 røyster
1,5 %
32 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Porsanger kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skoler med færre enn ti elever bør legges ned for å få et bedre peda­go­gisk tilbud til elevene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Fortsatt eien­doms­skatt på dagens nivå er nød­ven­dig for å sikre vel­fer­den i Por­san­ger.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Por­san­ger må mot­ar­beide at Same­tin­get og verne­myn­dig­he­tene begren­ser bruken av natur­res­sur­sene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Por­san­ger må fortsatt ha egen samisk barne­hage med egne ute­area­ler.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Skoler med færre enn ti elever bør legges ned for å få et bedre peda­go­gisk tilbud til elevene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Hvis det skal bygges noe nytt i kommunal regi, er nytt helse­bygg i Lakselv første prio­ri­tet.

Visste du at ...

Det er  3 265 røysteføre i Porsanger.
66 %har røysta
Av alle 2 134 røyster i Porsanger var 678 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 2 134 røyster i Porsanger var
26blanke røyster
I Porsanger stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Porsanger
Fylkestingsval