Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Lyngen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,2 %
432 røyster
17,6 %
291 røyster
14,8 %
245 røyster
13,2 %
218 røyster
11,9 %
196 røyster
6,3 %
104 røyster
5,0 %
82 røyster
5,0 %
82 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Lyngen Tverrpolitiske liste har flest røyster og aukar mest i Lyngen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Lyngen Tverrpolitiske liste er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Lyngen kommune må redu­se­res, og målet må være å avskaffe den på sikt.

Lyngen Tverrpolitiske liste er heilt ueinig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Lyngen, bør det kreves lukkede anlegg.

Lyngen Tverrpolitiske liste er heilt einig i at:

Elevene i Lyngen bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Visste du at ...

Det er  2 348 røysteføre i Lyngen.
71 %har røysta
Av alle 1 664 røyster i Lyngen var 620 røyster, altså
37 %førehandsrøyster
Av alle 1 664 røyster i Lyngen var
14blanke røyster
I Lyngen stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Lyngen
Fylkestingsval