Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Vardø
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,5 %
430 røyster
23,2 %
246 røyster
20,6 %
219 røyster
7,1 %
75 røyster
7,0 %
74 røyster
1,7 %
18 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val8 av 19 plassar
Førre val10 av 19 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Miljøpartiet Dei Grøne.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Vardø kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vardø må bare godta lakse­opp­drett i lukkede anlegg i sjøen, even­tu­elt i anlegg på land.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Vardø må la private stå for turist­tra­fik­ken til Hornøya, ikke kom­mu­nens havne­ve­sen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vardø må bare godta lakse­opp­drett i lukkede anlegg i sjøen, even­tu­elt i anlegg på land.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vardø bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­hjel­pen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vardø kommune bør beholde alle dagens oppgaver i egen regi, og ikke kon­kur­ranse­ut­sette dem.

Visste du at ...

Det er  1 723 røysteføre i Vardø.
63 %har røysta
Av alle 1 080 røyster i Vardø var 293 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 1 080 røyster i Vardø var
18blanke røyster
I Vardø stilte
6lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Vardø
Fylkestingsval