Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Hammerfest
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Hammerfest og Kvalsund blir slegne saman og blir til Hammerfest 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

49,8 %
2575 røyster
12,1 %
627 røyster
9,8 %
508 røyster
9,4 %
484 røyster
6,2 %
321 røyster
5,0 %
259 røyster
4,8 %
250 røyster
2,9 %
149 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Hammerfest kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ham­mer­fest må ønske gruve­drif­ten til Nussir vel­kom­men og aksep­tere sjø­de­poni.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ham­mer­fest må kreve ny veipakke uten bom­pen­ger.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det må settes av mer penger enn i dag til å ved­li­ke­holde kapell og kirker.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må komme i gang med nytt opp­vekst­sen­ter i Kvalsund i den neste perioden.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

En gjeld på over 2 mil­li­ar­der viser at poli­ti­kerne har inves­tert for mye og må stramme inn.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ikke rea­lis­tisk å elevene et gratismåltid på skolen hver dag.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skole­fri­tids­ord­nin­gen må bli gratis for første­klas­sin­gene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skole­fri­tids­ord­nin­gen må bli gratis for første­klas­sin­gene.

Visste du at ...

Det er  8 959 røysteføre i Hammerfest.
59 %har røysta
Av alle 5 256 røyster i Hammerfest var 2 148 røyster, altså
41 %førehandsrøyster
Av alle 5 256 røyster i Hammerfest var
83blanke røyster
I Hammerfest stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Hammerfest
Fylkestingsval