Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Sørreisa
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

51,4 %
874 røyster
19,4 %
330 røyster
15,2 %
258 røyster
4,5 %
76 røyster
4,2 %
71 røyster
2,8 %
48 røyster
2,6 %
45 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Sørreisa kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Sørreisa bør vurdere eien­doms­skattboliger for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Hvis det skal etab­le­res flere opp­dretts­an­legg i Sørreisa, bør det kreves lukkede anlegg.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Sørreisa kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elevene i Sørreisa bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli lovligsku­ter­løype i Sørreisa.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sørreisa bør vurdere eien­doms­skattboliger for å sikre gode vel­ferds­tje­nes­ter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sørreisa kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elevene i Sørreisa bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli lovligsku­ter­løype i Sørreisa.

Visste du at ...

Det er  2 747 røysteføre i Sørreisa.
63 %har røysta
Av alle 1 724 røyster i Sørreisa var 493 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 1 724 røyster i Sørreisa var
22blanke røyster
I Sørreisa stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Sørreisa
Fylkestingsval