Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Gamvik
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

47,1 %
281 røyster
32,6 %
194 røyster
12,8 %
76 røyster
5,4 %
32 røyster
2,2 %
13 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 13 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val6 av 13 plassar
Førre val7 av 13 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Gamvik kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Gamvik trenger en ny politisk ledelse for å rydde opp, ikke minst i per­so­nal­po­li­tik­ken.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Gamvik bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør prio­ri­tere inntil 10 mil­lio­ner til ny havn i Nord­mann­set.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Gamvik må sette av mer penger til årlig ved­li­ke­hold av de tre kirkene i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Gamvik må sette av egne penger til nærings­fond.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gamvik trenger en ny politisk ledelse for å rydde opp, ikke minst i per­so­nal­po­li­tik­ken.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gamvik bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gamvik må sette av mer penger til årlig ved­li­ke­hold av de tre kirkene i kommunen.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gamvik må prio­ri­tere å ansette en miljø­ar­bei­der ved Mehamn skole.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gamvik må sette av egne penger til nærings­fond.

Visste du at ...

Det er  931 røysteføre i Gamvik.
64 %har røysta
Av alle 597 røyster i Gamvik var 198 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 597 røyster i Gamvik var
1blank røyst
I Gamvik stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Gamvik
Fylkestingsval