Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Sør-Varanger
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,4 %
1831 røyster
22,5 %
1070 røyster
15,7 %
749 røyster
9,7 %
460 røyster
4,6 %
217 røyster
4,2 %
198 røyster
3,7 %
174 røyster
1,4 %
67 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val11 av 27 plassar
Førre val14 av 27 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Sør-Varanger kommune. Raudt har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sør-Varanger må opp­rett­holdeeien­doms­skat­ten på dagens nivå for å sikre vel­fer­den.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sør-Varanger må være for­be­redt på å legge ned minst en grunn­skole de neste fire årene.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sør-Varanger må fortsatt bruke like mye tid og penger på sam­ar­bei­det med Kina og Russland.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Sør-Varanger bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen beregner nivået på sosial­hjelp.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Alle barn må få tilbud om barne­hage­plass når de trenger det, uansett når på året de er født.

Raudt er heilt einig i at:

Sør-Varanger bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen beregner nivået på sosial­hjelp.

Raudt er heilt einig i at:

Alle barn må få tilbud om barne­hage­plass når de trenger det, uansett når på året de er født.

Visste du at ...

Det er  8 123 røysteføre i Sør-Varanger.
60 %har røysta
Av alle 4 859 røyster i Sør-Varanger var 1 306 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 4 859 røyster i Sør-Varanger var
93blanke røyster
I Sør-Varanger stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sør-Varanger
Fylkestingsval