Valresultat 2019

Troms og Finnmark

Kvæfjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,9 %
510 røyster
28,6 %
418 røyster
19,5 %
285 røyster
10,6 %
155 røyster
6,4 %
93 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Kvæfjord kommune. Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Kvæfjord kommune må redu­se­res, og målet må være å avskaffe den på sikt.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kvæfjord kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elevene i Kvæfjord bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Kvæfjord må beholdes som den er.

Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Kvæfjord kommune må redu­se­res, og målet må være å avskaffe den på sikt.

Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet er heilt einig i at:

Kvæfjord kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet er heilt ueinig i at:

Elevene i Kvæfjord bør få tilbud om sunn mat og varm lunsj som erstat­ter mat­pak­ken.

Visste du at ...

Det er  2 325 røysteføre i Kvæfjord.
64 %har røysta
Av alle 1 479 røyster i Kvæfjord var 348 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 1 479 røyster i Kvæfjord var
18blanke røyster
I Kvæfjord stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Kvæfjord
Fylkestingsval