Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Drangedal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,6 %
991 røyster
28,0 %
608 røyster
6,8 %
148 røyster
6,6 %
143 røyster
6,2 %
134 røyster
4,5 %
97 røyster
2,3 %
51 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Drangedal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

I Dran­ge­dal bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår Dran­ge­dal.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Dran­ge­dal bør slås sammen med Kragerø for å sikre best mulig tilbud til inn­byg­gerne.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Boplikt for land­bruks­ei­en­dom­mer er nød­ven­dig for å sikre boset­ting på alle gårds­bruk.

Visste du at ...

Det er  3 276 røysteføre i Drangedal.
67 %har røysta
Av alle 2 192 røyster i Drangedal var 553 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 2 192 røyster i Drangedal var
20blanke røyster
I Drangedal stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Drangedal
Fylkestingsval