Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Averøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

53,1 %
1498 røyster
14,1 %
397 røyster
10,8 %
305 røyster
10,5 %
295 røyster
4,3 %
120 røyster
3,8 %
108 røyster
3,5 %
99 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Averøy kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Averøy kommune bør innlede for­hand­lin­ger med Kris­tian­sund med tanke på sam­men­slå­ing.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er riktig av Averøy å øke eien­doms­skat­ten ved å retak­sere boliger for å skaffe flere inn­tek­ter.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Averøy kommune bør gjen­oppta arbeidet med sam­ferd­sels­pro­sjek­tet Snar­veien.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Averøy kommune bør satse mye mer på å utbedre kom­mu­nale veger de neste fire årene.

Visste du at ...

Det er  4 548 røysteføre i Averøy.
63 %har røysta
Av alle 2 847 røyster i Averøy var 940 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 2 847 røyster i Averøy var
25blanke røyster
I Averøy stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Averøy
Fylkestingsval