Valresultat 2019

Agder

Risør
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,8 %
1149 røyster
29,0 %
1082 røyster
10,2 %
380 røyster
10,0 %
372 røyster
8,4 %
312 røyster
5,6 %
209 røyster
4,5 %
167 røyster
1,7 %
65 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 29 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Høgre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Risør kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Boplik­ten i Risør bør opp­rett­hol­des.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Risør bør redu­se­res kraftig i neste 4 års-periode.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er unød­ven­dig å bygge ny Risørvei.

Høgre er heilt ueinig i at:

Boplik­ten i Risør bør opp­rett­hol­des.

Høgre er heilt ueinig i at:

Kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Risør bør flyttes til sentrum.

Høgre er heilt einig i at:

Risør kommune bør bygge/​legge til rette for par­ke­rings­hus i sentrum.

Visste du at ...

Det er  5 613 røysteføre i Risør.
67 %har røysta
Av alle 3 758 røyster i Risør var 968 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 3 758 røyster i Risør var
22blanke røyster
I Risør stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Risør
Fylkestingsval