Valresultat 2019

Viken

Ål
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,0 %
873 røyster
33,7 %
866 røyster
15,0 %
386 røyster
6,9 %
178 røyster
5,7 %
147 røyster
4,6 %
119 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Ål kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ingen skoler i Ål må legges ned.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ja til kom­mune­sam­men­slå­ing i Hal­ling­dal.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Pri­va­ti­se­ring er bra for Ål kommune.

Visste du at ...

Det er  3 731 røysteføre i Ål.
70 %har røysta
Av alle 2 591 røyster i Ål var 762 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 2 591 røyster i Ål var
22blanke røyster
I Ål stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Ål
Fylkestingsval