Valresultat 2019

Vestland

Fjaler
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,8 %
450 røyster
20,4 %
298 røyster
18,2 %
266 røyster
9,9 %
145 røyster
7,9 %
116 røyster
7,5 %
109 røyster
3,0 %
44 røyster
2,2 %
32 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Fjaler kommune. Venstre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Fjaler kommune bør plante bloms­ter­en­ger i staden for gras­ple­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Fjaler kommune bør kjøpe fleire kom­mu­nale elbilar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør byggast gang- og syk­kel­veg frå Flekke til Haug­lands­sen­te­ret.

Venstre er heilt einig i at:

Fjaler kommune bør plante bloms­ter­en­ger i staden for gras­ple­ner.

Venstre er heilt einig i at:

Det bør byggast gang- og syk­kel­veg frå Flekke til Haug­lands­sen­te­ret.

Venstre er heilt einig i at:

Fjaler bør slå seg saman med andre kommunar.

Venstre er heilt ueinig i at:

Fjaler bør seie ja til nye vind­mølle­pro­sjekt.

Visste du at ...

Det er  2 044 røysteføre i Fjaler.
72 %har røysta
Av alle 1 466 røyster i Fjaler var 330 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 1 466 røyster i Fjaler var
6blanke røyster
I Fjaler stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Fjaler
Fylkestingsval