Valresultat 2019

Trøndelag

Nærøysund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Vikna og Nærøy blir slegne saman og blir til Nærøysund 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

38,3 %
1817 røyster
23,3 %
1104 røyster
12,8 %
607 røyster
11,5 %
544 røyster
4,3 %
205 røyster
4,0 %
190 røyster
3,1 %
149 røyster
2,7 %
126 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 37 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Nærøysund kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det må legges til rette for mer utbyg­ging av vind­kraft i Nye Nær­øy­sund kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Skolemat bør innføres på skolene i Nye Nær­øy­sund kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Nye Nær­øy­sund kommune må ha egen kul­tur­sjef.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det må legges bedre til rette for utbyg­ging av flere opp­dretts­an­legg i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må bygge nye idretts­hal­ler både på Kolver­eid og Rørvik de nærmeste årene.

Visste du at ...

Det er  7 417 røysteføre i Nærøysund.
65 %har røysta
Av alle 4 785 røyster i Nærøysund var 1 453 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 4 785 røyster i Nærøysund var
43blanke røyster
I Nærøysund stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Nærøysund
Fylkestingsval