Valresultat 2019

Agder

Tvedestrand
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,2 %
725 røyster
20,2 %
658 røyster
19,2 %
627 røyster
16,9 %
551 røyster
9,4 %
306 røyster
4,5 %
146 røyster
4,4 %
144 røyster
2,2 %
73 røyster
0,9 %
30 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Tvedestrand kommune. Xtra-lista har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Dagens skole­struk­tur i Tvede­strand må opp­rett­hol­des.

Høgre er heilt ueinig i at:

Boplik­ten i Tvede­strand bør opp­rett­hol­des.

Høgre er heilt ueinig i at:

Det bør bli mye bil­li­gere å parkere i Tvede­strand sentrum.

Høgre er heilt ueinig i at:

Tvede­strand skal ikke slå seg sammen med andre kommuner.

Xtra-lista er heilt einig i at:

Dagens skole­struk­tur i Tvede­strand må opp­rett­hol­des.

Xtra-lista er heilt einig i at:

Boplik­ten i Tvede­strand bør opp­rett­hol­des.

Xtra-lista er heilt einig i at:

Det bør bli mye bil­li­gere å parkere i Tvede­strand sentrum.

Xtra-lista er heilt einig i at:

Tvede­strand skal ikke slå seg sammen med andre kommuner.

Visste du at ...

Det er  4 903 røysteføre i Tvedestrand.
67 %har røysta
Av alle 3 276 røyster i Tvedestrand var 1 286 røyster, altså
39 %førehandsrøyster
Av alle 3 276 røyster i Tvedestrand var
16blanke røyster
I Tvedestrand stilte
9lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Tvedestrand
Fylkestingsval