Valresultat 2019

Trøndelag

Frøya
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,3 %
708 røyster
18,9 %
442 røyster
12,7 %
297 røyster
9,3 %
216 røyster
8,9 %
208 røyster
6,9 %
161 røyster
4,9 %
115 røyster
4,9 %
114 røyster
1,8 %
41 røyster
1,3 %
31 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val7 av 23 plassar
Førre val12 av 23 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Frøya kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

GratisSFO med språk­opp­læ­ring er viktig og riktig for Frøya.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Nærings­li­vet selv bør betale veier i private bolig­felt og til sine nærings­ei­en­dom­mer.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen skal ikke kon­kur­rere med private innen turisme, idrett og kultur.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Frøya bør ha mer sosial bolig­byg­ging.

Senterpartiet er heilt einig i at:

GratisSFO med språk­opp­læ­ring er viktig og riktig for Frøya.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nærings­li­vet selv bør betale veier i private bolig­felt og til sine nærings­ei­en­dom­mer.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Frøya bør være positiv til kom­mune­sam­men­slå­ing.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Frøya bør ha mer sosial bolig­byg­ging.

Visste du at ...

Det er  3 922 røysteføre i Frøya.
60 %har røysta
Av alle 2 351 røyster i Frøya var 1 116 røyster, altså
47 %førehandsrøyster
Av alle 2 351 røyster i Frøya var
18blanke røyster
I Frøya stilte
10lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Frøya
Fylkestingsval