Valresultat 2019

Nordland

Øksnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

36,3 %
781 røyster
25,3 %
544 røyster
9,9 %
213 røyster
8,3 %
179 røyster
7,6 %
164 røyster
7,3 %
158 røyster
3,3 %
72 røyster
1,9 %
40 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Øksnes kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Øksnes er avhengig av eien­doms­skat­ten, og skatten må opp­rett­hol­des.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

I Øksnes kommune bør kom­mune­sam­men­slå­ing bli tema i neste fire­års­pe­riode.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det må om nød­ven­dig brukes bom­pen­ger for å bygge ut Ves­ter­åls­gata i Sortland.

Visste du at ...

Det er  3 551 røysteføre i Øksnes.
62 %har røysta
Av alle 2 186 røyster i Øksnes var 778 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 2 186 røyster i Øksnes var
35blanke røyster
I Øksnes stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Øksnes
Fylkestingsval