Valresultat 2019

Agder

Lillesand
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,9 %
1527 røyster
19,1 %
1047 røyster
8,5 %
468 røyster
8,5 %
464 røyster
8,1 %
445 røyster
7,6 %
418 røyster
7,2 %
394 røyster
5,9 %
321 røyster
4,9 %
266 røyster
2,3 %
126 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Lillesand kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

Lil­le­sand kommune bør legge til rette for vind­mølle­par­ker.

Høgre er heilt einig i at:

Boplik­ten i Lil­le­sand må fjernes i hele kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lil­le­sand bør gjen­inn­føre det lokale forbudet mot tigging.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lil­le­sand bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lil­le­sand bør ta imot færre flykt­nin­ger enn i dag.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Boplik­ten i Lil­le­sand må fjernes i hele kommunen.

Visste du at ...

Det er  8 490 røysteføre i Lillesand.
65 %har røysta
Av alle 5 515 røyster i Lillesand var 1 529 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 5 515 røyster i Lillesand var
39blanke røyster
I Lillesand stilte
10lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Lillesand
Fylkestingsval