Valresultat 2019

Viken

Hurdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,0 %
391 røyster
17,0 %
255 røyster
13,6 %
205 røyster
11,7 %
175 røyster
9,6 %
144 røyster
6,7 %
101 røyster
6,2 %
93 røyster
5,0 %
75 røyster
4,2 %
63 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Hurdal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bære­kraft­sat­sin­gen i Hurdal bør avslut­tes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hurdal må legge til rette for mer hytte­byg­ging.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sen­trums­pla­nen i Hurdal må ned­ska­le­res.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Hurdal bør forsøke å slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hurdal bør ta imot flykt­nin­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Hurdal bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Visste du at ...

Det er  2 292 røysteføre i Hurdal.
67 %har røysta
Av alle 1 514 røyster i Hurdal var 492 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 1 514 røyster i Hurdal var
12blanke røyster
I Hurdal stilte
9lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Hurdal
Fylkestingsval