Valresultat 2019

Vestland

Ulvik
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,5 %
203 røyster
28,2 %
182 røyster
14,3 %
92 røyster
13,3 %
86 røyster
12,7 %
82 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Venstre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Ulvik kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ulvik bør gå inn for fellesung­doms­skule med ein av nabo­kom­mu­nane.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ulvik bør bli større og arbeide for ei saman­slå­ing med andre kommunar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Om alter­na­ti­vet er å kutte i kom­mu­nale tenester, bør ein heller innføreeige­doms­skatt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Brakanes skule skal ha full­delte klassar.

Visste du at ...

Det er  862 røysteføre i Ulvik.
77 %har røysta
Av alle 653 røyster i Ulvik var 280 røyster, altså
43 %førehandsrøyster
Av alle 653 røyster i Ulvik var
8blanke røyster
I Ulvik stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Ulvik
Fylkestingsval