Valresultat 2019

Vestland

Gulen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

45,5 %
582 røyster
29,1 %
372 røyster
15,8 %
202 røyster
5,9 %
76 røyster
3,6 %
46 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Gulen kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gulen bør slå seg saman med Mas­fjor­den kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gulen bør seie ja til nye vind­mølle­pro­sjekt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ingen skular skal leggast ned i Gulen dei neste fire åra.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kommunen bør gje tilskot til folk som vil byggje utanfor dei kom­mu­nale byg­gje­felta i Gulen.

Høgre er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten på bustadar i Gulen bør fjernast.

Høgre er heilt einig i at:

Gulen bør slå seg saman med Mas­fjor­den kommune.

Høgre er heilt einig i at:

Ingen skular skal leggast ned i Gulen dei neste fire åra.

Høgre er heilt einig i at:

Kommunen bør gje tilskot til folk som vil byggje utanfor dei kom­mu­nale byg­gje­felta i Gulen.

Visste du at ...

Det er  1 825 røysteføre i Gulen.
71 %har røysta
Av alle 1 285 røyster i Gulen var 398 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 1 285 røyster i Gulen var
7blanke røyster
I Gulen stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Gulen
Fylkestingsval