Valresultat 2019

Nordland

Lødingen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,2 %
359 røyster
18,4 %
212 røyster
17,3 %
199 røyster
16,0 %
184 røyster
13,3 %
153 røyster
3,8 %
44 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Venstre.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Lødingen kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lødingen er avhengig av eien­doms­skat­ten, og skatten må opp­rett­hol­des.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Lødingen kommune må legge til rette for mer oppdrett i årene som kommer.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten,Ves­ter­ålen og Senja.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Vestbygd opp­vekst­sen­ter må opp­rett­hol­des i neste fire­års­pe­riode.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Lødingen kommune må vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing i neste periode.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Lødingen kommune må legge til rette for mer oppdrett i årene som kommer.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten,Ves­ter­ålen og Senja.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Vestbygd opp­vekst­sen­ter må opp­rett­hol­des i neste fire­års­pe­riode.

Visste du at ...

Det er  1 719 røysteføre i Lødingen.
68 %har røysta
Av alle 1 161 røyster i Lødingen var 374 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 1 161 røyster i Lødingen var
10blanke røyster
I Lødingen stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Lødingen
Fylkestingsval