Valresultat 2019

Innlandet

Stor-Elvdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

37,3 %
494 røyster
30,3 %
401 røyster
10,2 %
135 røyster
9,8 %
130 røyster
6,3 %
83 røyster
6,1 %
81 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val6 av 17 plassar
Førre val9 av 17 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Sosialistisk Venstreparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Stor-Elvdal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Stor-Elvdal bør slå seg sammen men en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Elever ved grunn­sko­len bør få gratisskolemat.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Stor-Elvdal kommune bør gi dis­pen­sa­sjon for boset­ting på hytter.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Stor-Elvdal bør beholdes på 3,5 promille de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Stor-Elvdal bør slå seg sammen men en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Elever ved grunn­sko­len bør få gratisskolemat.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Stor-Elvdal kommune bør gi dis­pen­sa­sjon for boset­ting på hytter.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skat­ten i Stor-Elvdal bør beholdes på 3,5 promille de neste fire årene.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Snø­scoo­ter­le­den fra Rendalen bør for­len­ges til Tekna park.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Barne­ha­ger kan like gjerne drives privat som kom­mu­nalt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Sollia skole bør bestå de neste fire årene.

Visste du at ...

Det er  2 005 røysteføre i Stor-Elvdal.
68 %har røysta
Av alle 1 350 røyster i Stor-Elvdal var 478 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 1 350 røyster i Stor-Elvdal var
26blanke røyster
I Stor-Elvdal stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Stor-Elvdal
Fylkestingsval