Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Vanylven
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,4 %
373 røyster
16,5 %
287 røyster
15,9 %
276 røyster
12,6 %
219 røyster
12,1 %
211 røyster
11,3 %
197 røyster
10,2 %
177 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Venstre har fått flest røyster i Vanylven kommune. Helsepartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Helsepartiet er heilt ueinig i at:

Vanylven bør endre skule­struk­tu­ren for å unngå at nokre skular får svært lågt elevtal.

Visste du at ...

Det er  2 649 røysteføre i Vanylven.
66 %har røysta
Av alle 1 751 røyster i Vanylven var 517 røyster, altså
30 %førehandsrøyster
Av alle 1 751 røyster i Vanylven var
11blanke røyster
I Vanylven stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Vanylven
Fylkestingsval