Valresultat 2019

Agder

Bykle
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,0 %
157 røyster
29,4 %
154 røyster
21,2 %
111 røyster
12,8 %
67 røyster
6,5 %
34 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 13 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Bykle kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kommunen må etablere et nytt nærings­bygg på Bykle indu­s­tri­om­råde.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Bykle kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Høgre er heilt einig i at:

Kommunen må etablere et nytt nærings­bygg på Bykle indu­s­tri­om­råde.

Høgre er heilt ueinig i at:

Bykle kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabo­kom­mu­ner.

Høgre er heilt ueinig i at:

Deler av Setes­dals­hei­ene i Bykle bør bli nasjo­nal­park.

Visste du at ...

Det er  751 røysteføre i Bykle.
71 %har røysta
Av alle 526 røyster i Bykle var 123 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 526 røyster i Bykle var
3blanke røyster
I Bykle stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Bykle
Fylkestingsval