Valresultat 2019

Trøndelag

Oppdal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

40,3 %
1460 røyster
17,4 %
631 røyster
12,0 %
433 røyster
11,8 %
426 røyster
7,3 %
263 røyster
6,8 %
246 røyster
4,5 %
164 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Oppdal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Oppdal bør verne matjord i kommunen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Oppdal bør igjen jobbe for kom­mune­sam­men­slå­ing.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Oppdal bør støtte og prio­ri­tere tiltak som kan øke bruken av utmarks­beite og mat­pro­duk­sjon.

Visste du at ...

Det er  5 502 røysteføre i Oppdal.
67 %har røysta
Av alle 3 666 røyster i Oppdal var 1 390 røyster, altså
38 %førehandsrøyster
Av alle 3 666 røyster i Oppdal var
43blanke røyster
I Oppdal stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Oppdal
Fylkestingsval