Valresultat 2019

Vestland

Kinn
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Flora og Vågsøy blir slegne saman og blir til Kinn 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

26,7 %
2211 røyster
19,2 %
1589 røyster
16,1 %
1327 røyster
10,1 %
831 røyster
9,6 %
797 røyster
5,8 %
479 røyster
4,5 %
370 røyster
3,9 %
322 røyster
3,3 %
274 røyster
0,8 %
67 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 39 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Kinn kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det var rett å opprette Kinn kommune.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kinn kan ikkje ta seg råd til å byggje ny idretts­hall i Florø.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør kome fleire cruise­skip til Måløy og Florø.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli fleire private bedrif­ter som driv barne­ha­gar og helse­til­bod i Kinn.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kinn kommune bør seie ja til nye vind­kraft­pro­sjekt.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det var rett å opprette Kinn kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kinn kan ikkje ta seg råd til å byggje ny idretts­hall i Florø.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør kome fleire cruise­skip til Måløy og Florø.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bre­man­ger bør inn i Kinn kommune, om naudsynt ved tvang.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli fleire private bedrif­ter som driv barne­ha­gar og helse­til­bod i Kinn.

Visste du at ...

Det er  13 372 røysteføre i Kinn.
63 %har røysta
Av alle 8 355 røyster i Kinn var 2 753 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 8 355 røyster i Kinn var
88blanke røyster
I Kinn stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Kinn
Fylkestingsval