Valresultat 2019

Vestland

Stad
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Eid og Selje blir slegne saman og blir til Stad 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

36,2 %
1822 røyster
27,6 %
1393 røyster
11,0 %
552 røyster
8,1 %
410 røyster
6,6 %
332 røyster
5,3 %
266 røyster
5,3 %
265 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 33 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Venstre har flest røyster og aukar mest i Stad kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Venstre er heilt einig i at:

Det bør kome like strenge utslepps­reg­lar for cruise­skip i Stad som i verds­arv­fjor­dane.

Visste du at ...

Det er  7 368 røysteføre i Stad.
69 %har røysta
Av alle 5 076 røyster i Stad var 1 494 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 5 076 røyster i Stad var
36blanke røyster
I Stad stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Stad
Fylkestingsval