Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Midt-Telemark
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Bø og Sauherad blir slegne saman og blir til Midt-Telemark 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

30,9 %
1460 røyster
21,2 %
1004 røyster
10,3 %
487 røyster
9,2 %
435 røyster
9,0 %
427 røyster
5,7 %
270 røyster
4,9 %
231 røyster
4,4 %
209 røyster
4,4 %
208 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 29 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Kristeleg Folkeparti var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Midt-Telemark kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­setje fleire tenester, og la private overta drifta.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklare å få løyve til å bygge i strand­sona ved Norsjø.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Midt-Telemark bør bremse hytte­ut­byg­ginga.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er nød­ven­dig med buplikt for å hindre at bustader blir brukt som fri­tids­hus.

Visste du at ...

Det er  8 130 røysteføre i Midt-Telemark.
59 %har røysta
Av alle 4 775 røyster i Midt-Telemark var 1 681 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 4 775 røyster i Midt-Telemark var
44blanke røyster
I Midt-Telemark stilte
9lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Midt-Telemark
Fylkestingsval