Valresultat 2019

Nordland

Brønnøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,1 %
1517 røyster
24,3 %
944 røyster
14,3 %
553 røyster
7,7 %
298 røyster
5,3 %
207 røyster
4,9 %
192 røyster
3,0 %
118 røyster
1,3 %
51 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Brønnøy kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Brønnøy kommune må redu­se­res.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det må legges opp til pri­va­ti­se­ring av flere tje­nes­ter i Brønnøy kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Brønnøy kommune må bort fra del­tids­stil­lin­ger og ansette folk i faste stil­lin­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Antallet barn i Brønnøy tilsier at skole­struk­tu­ren må revi­de­res.

Visste du at ...

Det er  6 241 røysteføre i Brønnøy.
63 %har røysta
Av alle 3 904 røyster i Brønnøy var 1 031 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 3 904 røyster i Brønnøy var
24blanke røyster
I Brønnøy stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Brønnøy
Fylkestingsval