Valresultat 2019

Vestland

Bergen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

20,0 %
30093 røyster
19,8 %
29727 røyster
16,7 %
25053 røyster
9,9 %
14925 røyster
8,6 %
12944 røyster
5,3 %
7987 røyster
4,9 %
7329 røyster
4,7 %
6998 røyster
3,8 %
5775 røyster
3,1 %
4621 røyster
1,5 %
2239 røyster
0,7 %
1113 røyster
0,6 %
852 røyster
0,2 %
312 røyster
0,1 %
215 røyster
0,1 %
91 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 67 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Bergen kommune. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt einig i at:

Vedtaket om å legge Bybanen over Bryggen må rever­se­res.

Høgre er heilt ueinig i at:

Bergen bør innføregratis SFO.

Høgre er heilt einig i at:

Alle barne­hage­barn bør få barne­hage­plass innenfor sin skole­krets.

Høgre er heilt einig i at:

Det bør innføresforbud mot tigging i kommunen.

Høgre er heilt einig i at:

Det bør åpnes for flere fri­sko­ler i Bergen.

Høgre er heilt einig i at:

Bergen bør videre­føre ord­nin­gen med sprøyterom slik den er i dag.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Den ytre bom­rin­gen i Bergen må fjernes.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Bergen bør fjernes, selv om dette kan gå ut over vel­ferds­tje­nes­ter.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Vedtaket om å legge Bybanen over Bryggen må rever­se­res.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt ueinig i at:

Bergen bør innføregratis SFO.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Alle barne­hage­barn bør få barne­hage­plass innenfor sin skole­krets.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Det bør innføresforbud mot tigging i kommunen.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Bergen bør videre­føre ord­nin­gen med sprøyterom slik den er i dag.

Visste du at ...

Det er  223 689 røysteføre i Bergen.
68 %har røysta
Av alle 151 680 røyster i Bergen var 65 000 røyster, altså
43 %førehandsrøyster
Av alle 151 680 røyster i Bergen var
1 406blanke røyster
I Bergen stilte
16lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Bergen
Fylkestingsval