Valresultat 2019

Bergen

Nesttun valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,3 %
931 røyster
19,0 %
759 røyster
14,9 %
596 røyster
9,2 %
366 røyster
7,7 %
306 røyster
5,9 %
236 røyster
4,7 %
186 røyster
4,2 %
166 røyster
4,1 %
164 røyster
4,1 %
162 røyster
0,9 %
35 røyster
0,8 %
33 røyster
0,8 %
33 røyster
0,3 %
13 røyster
0,1 %
5 røyster
0,0 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  10 491 røysteføre i Nesttun valgkrets.
70 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Nesttun valgkrets
Fylkestingsval