Valresultat 2019

Vestland

Samnanger
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,1 %
506 røyster
19,2 %
255 røyster
11,9 %
158 røyster
11,3 %
150 røyster
7,3 %
97 røyster
6,5 %
87 røyster
5,7 %
76 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 21 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Bygdalista har flest røyster og aukar mest i Samnanger kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdalista er heilt einig i at:

Sam­nan­ger kommune treng vin­mono­pol.

Bygdalista er heilt ueinig i at:

Sam­nan­ger bør gå i lag med andre kommunar så snart høvet byr seg for nye saman­slå­in­gar.

Bygdalista er heilt ueinig i at:

Sam­nan­ger må pri­va­ti­sera fleire kom­mu­nale vegar for spara pengar.

Bygdalista er heilt ueinig i at:

Sam­nan­ger bør seia ja til vind­kraft for å sikra ein grøn straum­pro­duk­sjon for framtida.

Bygdalista er heilt einig i at:

Sam­nan­ger bør stilla krav om null­ut­slepp ved etab­le­ring av nye opp­dretts­an­legg i fjorden.

Bygdalista er heilt einig i at:

Bjørk­heim er det natur­lege vekst­om­rå­det i Sam­nan­ger og bør på sikt bli nytt kom­mune­sen­ter.

Visste du at ...

Det er  1 969 røysteføre i Samnanger.
69 %har røysta
Av alle 1 346 røyster i Samnanger var 379 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 1 346 røyster i Samnanger var
17blanke røyster
I Samnanger stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Samnanger
Fylkestingsval