Valresultat 2019

Bergen

Hellen valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,7 %
589 røyster
21,8 %
500 røyster
10,6 %
242 røyster
9,5 %
217 røyster
8,5 %
194 røyster
6,7 %
154 røyster
4,8 %
111 røyster
4,0 %
91 røyster
3,6 %
82 røyster
2,4 %
55 røyster
1,4 %
32 røyster
0,5 %
12 røyster
0,3 %
6 røyster
0,2 %
4 røyster
0,1 %
2 røyster
0,0 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  5 566 røysteføre i Hellen valgkrets.
70 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Hellen valgkrets
Fylkestingsval