Valresultat 2019

Bergen

Nordnes valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

19,0 %
329 røyster
17,8 %
309 røyster
15,4 %
267 røyster
14,5 %
251 røyster
8,4 %
146 røyster
7,4 %
128 røyster
6,5 %
112 røyster
4,2 %
73 røyster
2,8 %
49 røyster
1,1 %
19 røyster
1,0 %
18 røyster
0,8 %
14 røyster
0,5 %
8 røyster
0,2 %
4 røyster
0,2 %
4 røyster
0,1 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 593 røysteføre i Nordnes valgkrets.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Nordnes valgkrets
Fylkestingsval