Valresultat 2019

Vestland

Osterøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,0 %
1077 røyster
20,1 %
869 røyster
14,0 %
604 røyster
13,8 %
595 røyster
11,1 %
480 røyster
6,8 %
294 røyster
5,0 %
215 røyster
4,2 %
179 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Framstegspartiet.

Kva meiner partia?

Framstegspartiet har fått flest røyster i Osterøy kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Sjølv om kommunen har gjort opp for tid­le­gare under­skot, bør eien­doms­skat­ten vidare­fø­rast.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Osterøy må seie nei til alle forslag om kom­mune­sa­man­slå­ing.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

De fleste fore­slåtte bygge­pro­sjek­ter i strand­so­nen på Osterøy bør få nei.

Framstegspartiet er heilt ueinig i at:

Kravet om utslipps­frie opp­dretts­an­legg i Osterøy må fjernes for å få på plass flere anlegg.

Framstegspartiet er heilt einig i at:

Osterøy må kon­kur­ranse­ut­sette kom­mu­nale tenester som til dømes sjuke­heims­drift.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Osterøy må seie nei til alle forslag om kom­mune­sa­man­slå­ing.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Meir av pengane Osterøy har fått over Hav­bruks­fon­det, må setjast inn i drifta.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kravet om utslipps­frie opp­dretts­an­legg i Osterøy må fjernes for å få på plass flere anlegg.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Helse- og omsorgs­ar­bei­da­rar i Osterøy skal ha rett til heile og faste stil­lin­gar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Osterøy må kon­kur­ranse­ut­sette kom­mu­nale tenester som til dømes sjuke­heims­drift.

Visste du at ...

Det er  6 268 røysteføre i Osterøy.
70 %har røysta
Av alle 4 366 røyster i Osterøy var 1 394 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 4 366 røyster i Osterøy var
53blanke røyster
I Osterøy stilte
8lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Osterøy
Fylkestingsval