Valresultat 2019

Vestland

Øygarden
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Fjell, Sund og Øygarden blir slegne saman og blir til Øygarden 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

21,8 %
3939 røyster
17,2 %
3121 røyster
11,0 %
1996 røyster
10,1 %
1830 røyster
8,6 %
1556 røyster
8,4 %
1529 røyster
8,0 %
1456 røyster
5,2 %
937 røyster
3,6 %
649 røyster
3,2 %
573 røyster
1,8 %
326 røyster
1,0 %
190 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 45 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Høgre.

Kva meiner partia?

Høgre har fått flest røyster i Øygarden kommune. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Høgre er heilt ueinig i at:

For mykje av utvik­linga i Øygarden skjer på Straume.

Høgre er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten på nærings­ei­ge­do­mar må ikkje gå inn i driften i Øygarden.

Høgre er heilt ueinig i at:

Lilje­vat­net skule må bestå.

Høgre er heilt ueinig i at:

Barne­skule­ele­var i Øygarden må få gratis frukost på skulen.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt ueinig i at:

For mykje av utvik­linga i Øygarden skjer på Straume.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Øygarden bør godta høg bom­penge­sats for å få bygd nytt sotra­sam­band raskt.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt ueinig i at:

Øygarden bør betale for ein snøggbåt til Bergen.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heilt einig i at:

Barne­skule­ele­var i Øygarden må få gratis frukost på skulen.

Visste du at ...

Det er  28 833 røysteføre i Øygarden.
64 %har røysta
Av alle 18 278 røyster i Øygarden var 6 091 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 18 278 røyster i Øygarden var
176blanke røyster
I Øygarden stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Øygarden
Fylkestingsval