Valresultat 2019

Bergen

Landås valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,1 %
534 røyster
16,5 %
399 røyster
13,7 %
332 røyster
11,8 %
285 røyster
7,6 %
184 røyster
6,2 %
150 røyster
5,8 %
141 røyster
5,7 %
138 røyster
4,8 %
116 røyster
2,9 %
70 røyster
1,2 %
28 røyster
0,8 %
19 røyster
0,5 %
13 røyster
0,2 %
5 røyster
0,1 %
3 røyster
0,1 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  7 535 røysteføre i Landås valgkrets.
74 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Landås valgkrets
Fylkestingsval