Valresultat 2019

Bergen

Varden valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,9 %
515 røyster
22,4 %
504 røyster
19,2 %
432 røyster
6,5 %
146 røyster
6,2 %
139 røyster
5,3 %
119 røyster
4,9 %
110 røyster
3,9 %
88 røyster
2,9 %
65 røyster
2,6 %
59 røyster
1,2 %
27 røyster
0,9 %
21 røyster
0,8 %
18 røyster
0,4 %
8 røyster
0,0 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  6 342 røysteføre i Varden valgkrets.
72 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Varden valgkrets
Fylkestingsval