Valresultat 2019

Bergen

Rolland valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,4 %
332 røyster
21,1 %
313 røyster
17,5 %
259 røyster
8,0 %
118 røyster
7,5 %
112 røyster
6,6 %
98 røyster
4,6 %
68 røyster
4,1 %
61 røyster
3,2 %
48 røyster
2,6 %
39 røyster
1,3 %
20 røyster
0,5 %
7 røyster
0,3 %
4 røyster
0,2 %
3 røyster
0,1 %
2 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 661 røysteføre i Rolland valgkrets.
74 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Rolland valgkrets
Fylkestingsval