Valresultat 2019

Bergen

Skjold valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,1 %
644 røyster
18,3 %
436 røyster
16,4 %
390 røyster
8,9 %
211 røyster
6,8 %
162 røyster
4,8 %
115 røyster
4,7 %
112 røyster
3,7 %
88 røyster
3,6 %
85 røyster
2,9 %
69 røyster
0,8 %
20 røyster
0,8 %
19 røyster
0,7 %
16 røyster
0,3 %
7 røyster
0,2 %
4 røyster
0,1 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  6 686 røysteføre i Skjold valgkrets.
73 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Skjold valgkrets
Fylkestingsval