Valresultat 2019

Bergen

Kaland valgkrets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

23,5 %
270 røyster
19,4 %
222 røyster
15,7 %
180 røyster
10,7 %
123 røyster
8,0 %
92 røyster
5,9 %
68 røyster
5,5 %
63 røyster
3,4 %
39 røyster
2,9 %
33 røyster
2,6 %
30 røyster
1,1 %
13 røyster
0,7 %
8 røyster
0,4 %
5 røyster
0,1 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 666 røysteføre i Kaland valgkrets.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Kaland valgkrets
Fylkestingsval